Regulamin wysyłek i zwrotów

Każdy zakup w sklepie      jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.

Wysyłka

1. Do każdego zakupu dołączamy paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura (nie jestem podatnikiem VAT).

2. Kupując towar nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa, do zawarcia w jego imieniu umowy na dostarczenie przesyłki.

2. Przy zakupie kilku sztuk koszt przesyłki jest jeden zależny od wagi, nie zależny od liczby produktów.

3. Szybka wysyłka zazwyczaj w ciągu 24 h od otrzymania wpłaty.

4. Każdy produkt jest nowy ,oryginalny w fabrycznym opakowaniu.

5. Czas oczekiwania na wpłatę -7 dni.

5. Każda przesyłka jest dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami.

6. Dostępność towaru jest na bieżąco aktualizowana.

7. Informacja o zaakceptowaniu płatności oraz wysyłce towaru jest wysyłana mailowo.

Odbiór osobisty

1. Odbiór osobisty za 0 PLN możliwy jest tylko na terenie Krakowa po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu odbioru.

Zwrot  

1. Każdy klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ,składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru.

2. Produkt musi zostać zwrócony w takim stanie w jakim został zakupiony tzn. w oryginalnym opakowaniu ,zafoliowany wraz z dowodem zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r).

3. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa klient.

4. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki.

5. Zwrot pieniędzy dotyczy ceny za zakupiony towar wraz z kosztem przesyłki ze sklepu do klienta.

Reklamacje 

Informujemy  o możliwości skorzystania z platformy ODR Centrum Rozwiązywania Sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.